About Us » Bell Times

Bell Times

Regular School Days

​Homeroom ​8:55 am ​9:00 am
​Period 1 9:00 am 10:02 am
​Break 10:02 am 10:10 am
​Period 2 10:10 am 11:12 am
Break​ 11:12 am 11:19 am
​Period 3 11:19 am 12:21 pm
Lunch 12:21 pm 1:04 pm
Period 4 1:04 pm 2:10 pm
Break                       2:10 pm 2:20 pm
​Period 5 ​2:20 pm 3:22 pm

 

Elementary Bell Schedule

  10:30 am-10:45am   Morning Recess
  12:40 pm-1:00 pm   Lunch Recess
  2:05 pm-2:20 pm   Afternoon Recess

 

Special Period Days                                                                                                

​Homeroom 8:55 am ​9:00 am
​Period 1 9:00 am 9:51 am
​Break 9:51 am 9:58 am
​Period 2 9:58 am 10:49 am
Break​ 10:49 am 10:56 am
​Period 3 10:56 am 11:47 am
Lunch 11:47am 12:32 pm
Homeroom 12:32 pm 12:37 pm
Period 4 12:37 pm 1:28 pm
Break 1:28 pm 1:34 pm
Period 5                 1:34 pm 2:25 pm
Break 2:25 pm 2:31 pm
​Period 5 ​2:31 pm 3:22 pm